தமிழ் அமுதம் Tamil Amutham: மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (Student Book 1) (Tamil Edition) por டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்

November 21, 2019

தமிழ் அமுதம் Tamil Amutham: மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (Student Book 1) (Tamil Edition) por டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்
Titulo del libro : தமிழ் அமுதம் Tamil Amutham: மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (Student Book 1) (Tamil Edition)
Fecha de lanzamiento : October 11, 2017
Autor : டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்
Número de páginas : 83
Editor : NewGen e-Tamil

தமிழ் அமுதம் Tamil Amutham: மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (Student Book 1) (Tamil Edition) de டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் con தமிழ் அமுதம் Tamil Amutham: மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (Student Book 1) (Tamil Edition)

தமிழ் அமுதம் என்னும் பெயர்கொண்ட இந்நூல் பத்துக் கட்டுரைகளைத் தன்னகத்தே கொண்டது. இவற்றுள் பல கட்டுரைகள் தமிழ் நூல்களை ஆராய்ந்து எழுதப் பெற்றவை. இக்கட்டுரைகள் தமிழ் ஆர்வமுடைய அனைவருக்கும் பெரிதும் பயன்படுவனவாகும். இலக்கியம், வரலாறு, கல்வெட்டு இவைகொண்டு ஆராய்ந்து வரையப் பெற்றுள்ளன.
சங்கத் தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செழுமையுற்று உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றைப் பயிலும் மாணவர்கள் பயனடைய டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் இயற்றிய தமிழ் அமுதம் என்னும் படைப்பைத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு இ-புத்தக பதிப்பாக வெளியிடுவதில் பேருவகை கொள்கிறோம்.